Bài giảng và video Chế độ kế toán doanh nghiệp; Doanh nghiệp mới thành lập

BG che do ke toan

Phân biệt  doanh nghiệp nhỏ vừa và lớn; Sử dụng hệ thống tài khoản và chia tiểu khoản QĐ 48 tương ứng QĐ 15; Phát hành hóa đơn