Bạn hoàn toàn phù hợp để hợp tác với chúng tôi!

  • Bạn đang hoạt động trong lĩnh vực tin học (cung cấp thiết bị máy tính, thiết bị và các sản phẩm đi kèm, tạo dựng và/hoặc triển khai các công cụ phần mềm, hệ thống tích hợp, cài đặt mạng cục bộ…);
  • phân phối các sản phẩm phần mềm;
  • hoạt động hoặc có các mối quan hệ trong môi trường kế toán, quản lý doanh nghiệp.;
  • là trung tâm đào tạo hoặc hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.