Cơ hội trải nghiệm tại BINHMINH TRD

Tham gia vào mái nhà BINHMINH TRD ứng viên sẽ có các  CƠ HỘI 

-          Học việc miễn phí: 30 học viên được học việc miễn phí, giai đoạn nền tảng phát triển. Giai đoạn tiếp theo Đào tạo có thu học phí.

-          Tìm kiếm được việc làm: Ứng viên tích lũy đủ kiến thức để tự tin tự mình tìm việc hoặc BINH MINH TRD giới thiệu công việc tới khách hàng đối tác (có thu phí khi nhận được tháng lương đầu tiên). Có thể trở thành nhân viên của BINH MINH TRD diện thường trực tại trụ sở hoặc làm việc tại văn phòng khách hàng (thuê nhân viên kế toán, khách hàng trả phí BINH MINH TRD, BINH MINH TRD trả lương nhân viên và có tất cả các trách nhiệm theo hợp đồng với khách hàng)

-          Thăng tiến cấp độ làm việc: Trình độ năng lực nhân viên kế toán nâng cao dần, tương ứng có thể đáp ứng được yêu cầu công việc cao hơn với thu nhập cao hơn khi đó có thể Dịch chuyển nhân sự trên cơ sở thỏa thuận thống nhất liên quan 5 bên BINH MINH TRD, nhân viên kế toán 1, nhân viên kế toán 2, Khách hàng 1, khách hàng 2.

-          Là thành viên cộng đồng kế toán BINH MINH TRD: Tất cả các ứng viên đến với BINH MINH TRD được là thành viên của cộng đồng nhân sự kế toán BINH MINH TRD. Được hỗ trợ công cụ làm kế toán như phần mềm kế toán và được tư vẫn hỗ trợ xử lý, hạch toán các vấn đề kế toán khúc mắc.

-          Kiếm thêm thu nhập: Những ứng viên năng động có thể kiếm thêm thu nhập thông quan việc giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của BINH MINH TRD đến khách hàng. Có một số sản phẩm dịch vụ dễ tiếp cận và bán hàng.

 Ví dụ: Giới thiệu bán được 1 bản phần mềm kế toán cho cá nhân làm kế toán ngoài giờ cho nhiều công ty được hưởng 30% doanh thu. Cụ thể bán 1 bản EFC Accounting làm số liệu được cho 5 công ty tùy ý giá 2.000.000đ được hưởng 600.000đ.