Đề cương đào tạo nhân viên kế toán

Đào tạo: Kiến thức chuyên môn kế toán, kỹ năng tin học và kỹ năng khác
1. Kiến thức tin học cơ bản hỗ trợ cho công việc kế toán
- Tải bộ cài, cài đặt và sử dụng VietKey và Unikey
- Tải bộ cài, cài đặt và sử dụng phần mềm HTKK thuế, phần mềm đăng ký quyết toán thuế TNCN
- Truy cập các trang Web diễn đàn kế toán, Web nộp tờ khai thuế TNCN, Web tổng cục thuế tra cứu thông tin doanh nghiệp, …
- Tạo và sử dụng Email: Gmail, Yahoo, Outlook
- Tải bộ cài, cài đặt và sử dụng Teamview, Skype, Yahoo Messenger
- Đăng tin tuyển dụng và ứng tuyển trên các Website tuyển dụng
- Tìm kiểm, tải và sử dụng các tài liệu kế toán
- Cung cấp các công cụ và tài liệu sẵn có tại Bên A: Bảng chấm công, bảng lương, bìa sổ BCTC, bìa sổ kế toán, hợp đồng lao động, Quyết định bổ nhiệm, …
- Một số kiến thức cơ bản Office
- Sử dụng phần mềm kế toán BOSS Accounting và EFC Accounting

2. Kiến thức chuyển môn kế toán
1) Thực hành kê khai làm báo cáo thuế của 1 tháng với số liệu thực tế: Nhập các hoá đơn mua vào và bán ra trên phần mềm BOSS Accounting, xuất dữ liệu ra Excel và chuyển vào phần mềm HTKK. Chỉnh sửa thêm bớt trên phần mềm HTKK
2) Hướng dẫn: Đăng ký mã số thuế TNCN, thông tin mới nhất về thuế môn bài, bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân. Và các ví dụ tính toán.
3) Hướng dẫn làm hợp đồng lao động, bảng chấm công, bảng lương. Thực hành tạo bảng lương 1 quý hoặc 12 tháng của một doanh nghiệp. Hạch toán lương và các khoản tính, trích theo lương.
4) Hạch toán chi phí trả trước, công cụ dụng cụ, tài sản cố định. Phương pháp tính khấu hao và phân bổ TSCĐ – CCDC – CPTT. Các ví thụ thực tế thường phát sinh trong hoạt động SXKD.
5) Các phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho. Thuế NK, thuế TTĐB, thuế GTGT hàng nhập khẩu. Hạch toán mua bán hàng và thanh toán. Một số lưu ý.
6) Hạch toán thu chi tiền mặt, tiển gửi ngân hàng, các khoản vay và trả. Các ví dụ thực tế phát sinh phổ biến.
7) CÁC VÍ DỤ CHI PHÍ HỢP LÝ TÍNH THUẾ TNDN hữu ích
8) Chi phí trực tiếp, chi phí phân bổ, tiêu thức phân bổ
9) Giá thành sản xuất
- Giá thành phân bước
- Giá thành định mức
- Giá thành vụ việc
10) Chi phí thuế TNDN hiện hành. Kết chuyển doanh thu và chi phí
11) Tài khoản số dư lưỡng tính và số dư một bên. Các chỉ tiêu trên các báo biểu trong báo cáo tài chính.
12) Phân biệt chế độ kế toán theo QĐ 48 và QĐ 15. Hoá đơn đặt in và phát hành hoá đơn
13) Giải thích: In chứng từ, đóng sổ và nội dung Sổ sách kế toán
14) Thực hành làm số liệu kế toán thực tế 1 quý của 1 công ty.
15) Tổng kết và củng cố kiến thức.