Dịch vụ làm sổ sách kế toán

dich-vu-hoan-thien-so-sach-ke-toan copy

Theo quy định, sổ sách kế toán là tài liệu dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán.

Theo quy định của luật kế toán :

-Mỗi đơn vị kế toán đều phải có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm.

-Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm.

-Đối với đơn vị kế toán mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập.

-Đơn vị kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế toán để ghi sổ kế toán.

-Sổ kế toán phải ghi kịp thời, rõ ràng, đầy đủ theo các nội dung của sổ.

-Thông tin, số liệu ghi vào sổ kế toán phải chính xác, trung thực, đúng với chứng từ kế toán.

-Việc ghi sổ kế toán phải theo trình tự thời gian phát sinh của nghiệp vụ kinh tế, tài chính.

-Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm sau phải kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm trước liền kề. Sổ kế toán phải ghi liên tục từ khi mở sổ đến khi khóa sổ.

-Đơn vị kế toán phải khóa sổ kế toán vào cuối kỳ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính và các trường hợp khóa sổ kế toán khác theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của luật kế toán :

- Doanh nghiệp phải tổ chức bộ máy làm kế toán, bố trí người làm kế toán.

- Trường hợp không tổ chức được bộ máy kế toán thì phải thuê làm kế toán.

- Chỉ các công ty có đủ điều kiện hành nghề kế toán theo quy định của pháp luật mới được phép thực hiện dịch vụ kế toán.

BINHMINH TRD  chuyên về cung cấp dịch vụ làm sổ sách kế toán, dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ thuế, đại lý thuế, báo cáo thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính, thành lập công ty, đăng ký kinh doanh, cấp phép đầu tư, giải thể công ty hàng đầu tại Việt Nam.

CÁC DỊCH VỤ CỦA BÌNH MINH TRD 

BINHMINHTRD công ty mới thành lập và phát triển từ năm 2012 tuy nhiên có nền tảng phát triển từ Công ty cổ phần phần mềm và công nghệ tự động (thành lập phát triển từ năm 2003) với bề dày kinh nghiệm làm dịch vụ kế toán

Các Dịch vụ Kế toán tại Bình Minh đáp ứng đầy  đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ làm sổ sách kế toán, dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng theo đúng quy định của pháp luật.

Để nhận được thông tin rõ hơn về Dịch vụ kế toán Bình Minh

Mời quý khách liên hệ theo số điện thọai sau  :

Mr- Dưỡng: 0912 378 124