• Quy trình và nội dung đào tạo

    Thực hành kê khai làm báo cáo thuế của 1 tháng với số liệu thực tế, Hướng dẫn làm hợp đồng lao động, bảng chấm công, bảng lương…


  • Đào tạo nhân sự kế toán

    - Đối tượng: Sinh viên chuyên ngành kế toán, tài chính, ngân hàng năm cuối hoặc mới ra trường hoặc chưa vững kiến thức kế toán


  • Đề cương đào tạo nhân viên kế toán

    Đào tạo: Kiến thức chuyên môn kế toán, kỹ năng tin học và kỹ năng khác 1. Kiến thức tin học cơ bản hỗ trợ cho công việc kế toán – Tải bộ cài, cài đặt và sử dụng VietKey và Unikey – Tải bộ cài, cài đặt và sử dụng phần mềm HTKK thuế, […]


Loading...
Loading...