Đồng Thị Huyền – Hà Nội, Hải Phòng

ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ THỰC TẬP KẾ TOÁN

 

                                                                            THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: ĐỒNG THỊ HUYỀN

Ngày sinh: 03/06/1992

Điện thoại: 0164.800.1689

Email: donghuyen92@gmail.com

Địa chỉ: Dương Quảng Hàm-Cầu Giấy-Hà Nội

                                                                                TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Tốt nghiệp loại Giỏi – ngành Tài chính ngân hàng – Học viện Tài chính tháng 8/2014

                                                                                 KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Tháng 9/2014-10/2014 tham gia khóa học kế toán tại Trung tâm NC, ĐTCB& tư vấn TC-KT-Thuế (CENSTAF). Tại đây tôi được nghiên cứu về :

 • Khái quát hệ thống văn bản pháp luật về thuế (môn bài, GTGT, TNCN, TNDN), kế toán (luật  kế toán, các chế độ kế toán, các chuẩn mực kế toán)
 • Kế toán vốn bằng tiền ( hạch toán và các chứng từ liên quan, lập phiếu thu,phiếu chi, hóa đơn, khai thuế GTGT)
 • Kế toán vật tư (hạch toán và các chứng từ liên quan, lập phiếu nhập xuất kho, xác định trị giá vật tư nhập kho và giá vốn hàng xuất bán)
  • Ø Kế toán tiền lương ( hạch toán và chứng từ liên quan; tính, hạch toán và khấu trừ các khoản bảo hiểm và thuế TNCN khỏi lương phải trả)
  • Ø Hạch toán chi phí, doanh thu, xác định lợi nhuận, thuế TNDN phải nộp 

Mặc dù chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế nhưng với những kiến thức tích lũy được trong trường và trong thời gian tham gia khóa kế toán thực tế, tôi tin mình hoàn toàn có thể làm được phần hành kế toán và đã nắm được cơ bản công việc của một người kế toán:

 • Ø lập phiếu thu chi, lập phiếu xuất nhập kho, viết hóa đơn,
 • Ø lập bảng lương, các bảng trích khấu hao và phân bổ chi phí trả trước,
 • hạch toán các nghiệp vụ thông thường, kê khai thuế, lên báo cáo tài chính

Nghiệp vụ kinh tế phát sinh

 

 

Phản ánh nghiệp vụ vào HĐCT

Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ, hợp lí của HĐCT ( dựa vào TT39/2014, trang web tracuuhoadon.gdt.gov.vn)

- Ghi chép vào sổ sách kế toán dựa vào HĐCT hợp pháp, hợp lí, hợp lệ

  (Đối với hình thức NKC: đầu tiên vào sổ NKC => sổ cái các TK=> lập BCĐSPS=> lập BCTC)

- Nộp tờ khai thuế GTGT, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, TNDN (thời hạn nộp tờ khai theo TT156/2013)

- Nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN (dựa trên TT39, TT111, TT78, TT119, TT151)

  

Cuối tháng kết chuyển để theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh trong tháng

 

 

Cuối năm lập và nộp BCTC, tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN

 

 

In sổ sách, công khai BCTC

 

 

 

KỸ NĂNG

 • Sử dụng thành thạo word, excel (soạn thảo được văn bản bằng 10 ngón, tốc độ trên 40 từ/phút)
 • Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa, phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK

ĐIỂM MẠNH

 • Cẩn thận, chăm chỉ, thật thà
 • Chịu khó học hỏi, tiếp thu đóng góp của mọi người xung quanh để hoàn thiện bản thân hơn
 • Luôn ý thức trách nhiệm bản thân đối với công việc được giao
 • Có ý thức làm việc nhóm, ý thức được sức mạnh tập thể mới làm nên thành công của doanh nghiệp

ĐIỂM YẾU

 • Kinh nghiệm thực tế còn ít

NGUYỆN VỌNG

 • Trước hết tôi mong được thực tập tại công ty. Về lâu dài tôi mong được trở thành nhân viên chính thức của công ty, trong 3 năm tới tôi sẽ dốc hết sức cống hiến vào sự phát triển của công ty
 • Tôi mong được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp,được trau dồi thêm kinh nghiệm cũng như chuyên môn nghiệp vụ kế toán của bản thân.
 • Mục tiêu trong 5 năm tới của tôi là đạt được chứng chỉ kế toán trưởng.