Giải pháp mạng LAN ảo và phần mềm nhiều điểm bán hàng