Hình thức hợp tác

Phong phú, phù hợp với nguồn lực sẵn có của các bạn:

  • Cộng tác viên giới thiệu sản phẩm uy tín, chất lượng tới khách hàng
  • Cộng tác viên triển khai phần mềm tới khách hàng
  • Đối tác phân phối, cung cấp dịch vụ trọn gói tới khách hàng
  • Đối tác công nghệ, phát triển giải pháp
  • Đối tác đào tạo