Hướng dẫn kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp

Năm 2014  chính sách thuế có nhiều thay đổi, trong đó: Những doanh  nghiệp mới thành lập năm 2014 nếu không chứng minh được có đầu tư, mua  sắm TSCĐ có giá trị 1 tỷ đồng trở lên sẽ buộc phải kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp.

Việc kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp và  khấu trừ bản chất là hoàn toàn giống nhau, nhưng sẽ có một số điểm khác nhau trong quá trình kê khai giữa 2 phương pháp. Bài viết này nhằm hỗ trợ đội ngũ kế toán được biết và kê khai thuế đúng với quy định của pháp luật.

Cụ thể, Theo hướng dẫn tại Thông tư 156

Tờ khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT
Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu
Cách gọi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế GTGT” chọn “Tờ khai GTGT trực tiếp (04/GTGT)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.

Bạn nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai GTGT trực tiếp mẫu 04/GTGT.

a) Trường hợp khi tờ khai lần đầu

Trên form “Chọn kỳ tính thuế” chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai lần đầu, sau đó nhấn nút “Đồng ý”, màn hình kê khai hiển thị ra như sau:

Các chỉ tiêu NNT tự nhập:
o Tại cột “Chỉ tiêu”: Cho phép NNT chọn ngành nghề trong combobox bao gồm 7 nhóm ngành ( phụ lục 05 đính kèm ).

o Chỉ tiêu [21], [22], [23], [24], [25], [26] kiểu số, không âm

o Chỉ tiêu [24], [25], [26] nhập dạng xx,xx

Các chỉ tiêu tự tính:
o Chỉ tiêu [27]= [21] * [24] o Chỉ tiêu [28] = [22] * [25] o Chỉ tiêu [29] = [23] * [26] o Chỉ tiêu [30] =[27] * 0%

o Chỉ tiêu [31] = [28] * 5%

o Chỉ tiêu [32] = [29] * 10%

o Chỉ tiêu [33]= [21] + [22] +[23]

o Chỉ tiêu [34] = [30] + [31] +[32]

o Khi chọn 1 ngành ở phần 1 thì ứng dụng sẽ tự động thêm dòng ở các phần 2, 3, 4. Mỗi ngành có thể nhập nhiều dòng khác nhau, không cảnh báo gì

b) Trường hợp khi tờ khai bổ sung
Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” Ứng dụng cho phép NNT chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung sau đó nhấn nút Đồng ý màn hình kê khai sẽ hiển thị, khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” như sau:

Các chỉ tiêu được đưa lên KHBS gồm: [30], [31], [32] cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.

Mọi thông tin hướng dẫn, vui lòng liên hệ

Mr- Dưỡng: 09123 78 124        hoặc      Mr-Quyết: 0906 006 155