Phần mềm kế toán quản lý vận tải xe Cont, hải quan

Phần mềm kế toán vận tải BOSS Accounting đã triển khai ứng dựng tại Công ty TNHH Lam Sơn Thái Bình từ nhiều năm nay với hệ thống trên 50 xe Cont, trên 10 máy tính vận hành phần mềm.

+ Các module kế toán tài chính: Tiền mặt, tiền gửi; Công nợ; Mua hàng; Bán hàng; Nhập xuất tồn; Tài sản dụng cụ; Giá thành; Tổng hợp; Báo cáo tài chính; Sổ sách kế toán

+ Quản lý vận tải:

- Thiết lập hệ thống xe, tuyến, …

- Thiết lập báo giá, hợp đồng, định mức xăng dầu, chi phí xe, tiền lương lái xe, …

- Cập nhật theo dõi làm thủ tục hải quan và vận tải theo xe, cont …

- Quản lý theo dõi chi hộ và công nợ cước

- Bảng kê cước vận tải hàng Cont, hàng rời …

- Báo cáo chi tiết và tổng hợp lãi lỗ từng xe

- Báo cáo so sánh chi thực tế và định mức

Liên hệ: Mr.Dưỡng 0912378124 để được tư vấn và giới thiệu bản Demo