Phần mềm kế toán xây dựng mở rộng

Trên cơ sở đã cung cấp hệ thống phần mềm kế toán BOSS Accounting cho nhiều công ty xây dựng, tư vấn, giám sát. Và gần đây nâng cấp mở rộng chức năng quản lý công trình triển khai tại Công ty cổ phần đầu tư Thịnh Phát – Quảng Ninh:

- Kế toán tài chính: Đầy đủ các module kế toán Vồn bằng tiền, Công nợ, Bán hàng, Mua hàng, Nhập xuất tồn kho, Giá thành, Tài sản công cụ, Tổng hợp, …

- Kế toán quản lý công trình: Quản lý theo dõi các số liệu

1) Số liệu quyết toán so với nhập xuất kho

2) Số liệu dự toán so với nhập xuất kho

3) Số liệu thanh toán giaib đoạn với nhập xuất kho

4) Số liệu sản lượng thực tế với nhập xuất kho

5) Số liệu giữa hóa đơn và thực nhập

6) Số liệu giữa quyết toán, dự toán và thanh toán giai đoạn

Hệ thống phần mềm kế toán xây dựng BOSS Accounting với nhiều tính năng thực tiễn giúp cho doanh nghiệp quản lý kinh doanh hiệu quả và kịp thời.

Liên hệ: Mr.Dưỡng 0912378124 để được tư vấn chi tiết hoặc giới thiệu bản Demo.