Phần mềm quản lý chấm công vân tay, thẻ từ

Phần mềm quản lý chấm công đã cung cấp cho Công ty TNHH thiết bị điện Liên Đại Việt

1. Phần mềm quản lý

Để quản lý chấm công theo yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp ASTech sử dụng 2 phần mềm:

- Phần mềm kết nối và xuất file dữ liệu với máy chấm công: Phần mềm miễn phí do hãng sản xuất máy chấm công cung cấp.

- Phần mềm BOSS HRM: Nhận dữ liệu từ file xuất ra của phần mềm kết nối, khai báo tham số đầu vào và tự động thiết lập các báo cáo quản lý. Các module chức năng của phần mềm:

Stt

Module

Tính chất quản trị

1

Hệ thống

-         Khai báo và phân quyền người sử dụng

-         Sao lưu dữ liệu dự phòng

-         Copy dữ liệu vào ra

-         Khai báo các tham số tùy chọn

2

Danh mục từ điển

-         Khai báo thuộc tính thông tin nhân viên

-         Khai báo tham số chấm công

-         Khai báo thới gian làm việc: Ca, kip, HC

-         Khai báo hệ số làm việc: Ca đêm, thêm giờ, ngày nghỉ, ngày lễ, …

-         …

 

3

Cập nhật dữ liệu

-         Tải dữ liệu chấm công

-         Khai báo phân biệt: Làm thêm, làm bù giờ, làm theo chế độ thai sản, …

-         Cập nhật theo dõi các hình thức nghỉ

-         Phiếu xử lý chấm công ngoại lê

-         Phiếu tổng hợp công và điều chỉnh chấm công

4

Báo cáo Liên Đại Việt

-         Bảng theo dõi công nhân trong chế độ làm việc theo thời gian Thai sản

-         Bảng theo dõi chi tiết công hành chính

-         Bảng theo dõi chi tiết công làm thêm

-         Bảng theo dõi chi tiết công bù giờ

-         Bảng theo dõi chi tiết làm thêm theo giờ

-         Bảng theo dõi đi muộn về sớm theo ngày

-         Bảng theo dõi công nhân vắng mặt, có mặt theo ngày

-         Bảng theo dõi phân ca( Tự động)

-         Bảng báo cáo quẹt thẻ lỗi

-         Bảng tổng hợp công hoàn chỉnh( hành chính, tăng ca, ca đêm, ca ngày)

5

Báo cáo tích hợp sẵn của BOSS HRM

-         Báo cáo thông tin nhân sự

-         Báo cáo chi tiết chấm công

2. Chi phí

Stt

Nội dung

Số tiền

1

Bản cài BOSS HRM trên 1 máy tính chính và kết nối với tối đã 3 máy tính khác trong mạng LAN (số lượng máy tính nhiều hơn tính thêm 500,000đ/1 máy)

 

7,500,000đ

(Bảy triệu năm trăm ngàn đồng)

2

Hỗ trợ chuyển thông tin nhân viên từ phần mềm cũ sang BOSS HRM

3

Bảo hành 12 tháng

Thanh toán 50% khi ký hợp đồng

Sau thời gian bảo hành: Chi phí bảo trì trọn gói 1 năm là 1,000,000đ hoặc theo công việc phát sinh hai bên thoả thuận

3. Kế hoạch triển khai

Stt

Nội dung

Thời gian

1

Thống nhất chi phí và ký kết hợp đồng

 

2

ASTech copy xử lý dữ liệu từ phần mềm cũ và dữ liệu trên máy chấm công sang BOSS HRM tại VP ASTech

03 ngày

3

Cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm tại Liên Đại Việt

02 ngày

4

Hỗ trợ sử dụng phần mềm qua điện thoại hoặc Internet hoặc trực tiếp. Nghiệm thu phần mềm và thanh toán.

07 ngày

 Liên hệ tư vấn: Mr. Dưỡng 09 123 78 124