Phần mềm quản lý kinh doanh đá Granite

Kính gửi: Quý khách hàng

 Công ty ASTech đã cung cấp phần mềm quản lý kho, thu chi công nợ, kết quả kinh doanh trong lĩnh vực buôn bán các sản phẩm đá tự nhiên Granite cho các khách hàng:

  1. Công ty Hoàng Quân: Có 2 kho đá tại Đông Anh và Bắc Thăng Long
  2. Công ty Việt Hà: Kho đá tại Ngô Gia Tự – Long Biên
  3. Công ty Lập Phát và Công ty Phú Lập: Kho đá tại Yên Viên – Giam Lâm
  4. Công ty VILEXIM: Kho đá tại Hải Phòng và Đông Anh

 Phần mềm BOSS Sales đã áp dụng hiệu quả tại các doanh nghiệp ở trên, ASTech xin trân trọng giới thiệu tới quý khách hàng chi tiết phần mềm và mong được hợp tác:

 1. Module chức năng quản lý của BOSS Sales

-         Quản lý bán hàng

-         Quản lý nhập xuất tồn kho

-         Quản lý thu chi

-         Quản lý công nợ

-         Báo cáo tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

 2. Đặc điểm quản lý

-         Quản lý nhập xuất tồn kho song song 2 đơn vị tính: đơn vị chính là m2 và đơn vị tấm – viên

-         Phần mềm theo dõi được chi tiết, tổng hợp doanh thu, chi phí, công nợ theo vụ việc công trình, khách hàng, mặt hàng, …

-         Phần mềm tổng hợp được số liệu của nhiều địa điểm bán hàng: Tại mỗi địa điểm cài đặt phần mềm BOSS Sales, cập nhật số liệu phát sinh và chuyển dữ liệu về điểm tổng hợp dưới dạng file nén.

 3. Chi phí

-         Bản cài gốc trên 1 máy tính có thể sử dụng trên nhiều máy tính khác trong mạng LAN: 5.000.000đ

-         Bản cài cho các địa điểm khác, có chức năng gửi nhận dữ liệu: 3.000.000đ/1 địa điểm

 4. Kế hoạch triển khai

-         Cài đặt phần mềm, chỉnh sửa chức năng mẫu biểu theo yêu cầu của khách hàng và hướng dẫn sử dụng: 2 ngày

-         Vận hành phần mềm và hỗ trợ sử dụng quan Tel, Internet: 10 ngày

-         Hướng dẫn bổ sung và nghiệm thu phần mềm: 1 ngày

5. Bảo hành, bảo trì

-         Bảo hành, hỗ trợ sử dụng miễn phí 12 tháng

-         Sau thời gian bảo hành hai bên có thể tiến hành bảo trì phần mềm chi phí tính theo năm hoặc công việc phát sinh

 Chi tiết về phần mềm quý khách liên hệ: Mr. Dưỡng 09 123 78 124 hoặc 0906006155