Quy trình đặt in và phát hành hóa đơn năm 2014

Tổng cục thuế ngày càng thắt chặt việc kiểm soát hóa đơn điều này không chỉ ảnh hưởng tới các doanh nghiệp đang hoạt động và nó còn ảnh hưởng tới các doanh nghiệp mới thành lập khi công văn 7527/BTC-TCT( tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế) được soan thảo.

Có rất nhiều doanh nghiệp mới còn gặp nhiều khó khăn trong việc tạo hóa đơn hôm nay BINHMINHTRD xin được đưa ra quy trình tạo hóa đơn cho các doanh nghiệp mới để làm tài liệu tham khảo cho các doanh nghiệp mới

Hiện nay có 2 loại hình hóa đơn đang được các doanh nghiệp sử dụng rộng rãi đó là hóa đơn đặt in và hóa đơn tự tin. Chúng tôi xin giới thiệu về quy trình tạo hai loại hóa đơn này

Đối với hóa đơn đặt in:

Bước 1: Doanh nghiệp soạn thảo công văn gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp đề nghị được đặt in hóa đơn. Quý công ty có thể tham khảo file đinh kèm tại đây

Bước 2: Thiết kế mẫu hóa đơn.

Bước 3: Sau khi có xác nhận của cơ quan thuế doanh nghiệp tiến hành chọn nhà in ( theo niêm yết trên trang của thuế) và ký hợp đồng

Bước 4: Kiểm tra hóa đơn, làm biển bản hủy bản kẽm và thanh lý hợp đồng in.

Bước 5: Ký và gửi thông báo phát hành hóa đơn tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước 5 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng( hồ sơ bao gồm thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu trên HTKK và 2 bản hóa đơn mẫu).

Bước 6: Niêm yết thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu tại trụ sở kinh doanh.

Đối với việc tạo hóa đơn tự in bao gồm các bước sau:

Bước 1: Ra quyết định áp dụng hóa đơn tự in đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp. ( file đính kèm)

Bước 2: Thiết kế mẫu hóa đơn.

Bước 3: Chọn nhà cung cấp được quy định của cơ quan thuế, ký hợp đồng và cài đặt phần mềm in hóa đơn

Bước 4: Ký và gửi thông báo phát hành hóa đơn tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước 5 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng( hồ sơ bao gồm thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu trên HTKK và 2 bản hóa đơn mẫu).

Bước 5: Niêm yết thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu tại trụ sở kinh doanh.

Chúc các doanh nghiệp sớm phát hành được hóa đơn.