Cho thuê nhiều nhân viên kế toán chất lượng

Là doanh nghiệp uy tín cung cấp các sản phẩm dịch vụ kế toán:

- Tuyển dụng đào tạo nhân viên kế toán

- Đào tạo chuyên sâu nhân viên kế toán

- Cung ứng nhân sự kế toán theo nhiều phương thức

- Cung cấp công cụ làm kế toán: phần mềm kế toán và máy móc thiết bị công nghệ

- Dịch vụ làm thuê từng phần hoặc trọn gói kế toán doanh nghiệp

Chúng tôi có đội ngũ nhân viên kế toán chất lượng để:

1) Cung ứng chuyển giao nhân sự

2) Cho thuê nhân viên kế toán hàng tháng

3) Cho thuê nhân viên kế toán thời vụ

Liên hệ tư vấn Mr.Dưỡng 09 123 78 124