Tuyển cộng tác viên kỹ thuật, cài đặt thiết bị

BÌNH MINH TRD có nhu cầu tuyển dụng
Nhu cầu tuyển dụng tháng 4.2014 số lượng nhân sự nguồn là 5 người
– Cần tuyển 5 ứng viên trước 30.4.2014
Mục đích: Tạo nguồn nhân sự thường xuyên để triển khai các dự án năm 2014
Các ứng viên hưởng quyền lợi:

  • Tham gia các dự án lắp đặt Camera, máy chấm công, thiết bị mã vạch
  • Được đào tạo cài đặt phần mềm liên quan tới các thiết bị Camera, máy chấm công,  thiết bị mã vạch
  • Được  hướng dẫn lắp đặt, điều khiển thiết bị

 

Thời gian học viên đến công ty:  Buổi sáng từ 8-12 giờ

                                                           Buổi chiều từ 1h30-5 giờ

- Các ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tiếp qua Email: duongpd@vastco.vn