Tuyển thực tập kế toán – kế toán học viêc

BÌNH MINH TRD thường xuyên có nhu cầu tuyển dụng nhân sự kế toán.
Nhu cầu tuyển dụng tháng 4.2016  số lượng nhân sự nguồn kế toán là 6 người:
– Cần tuyển 6  ứng viên trước 30.4.2016
Mục đích: Đáp ứng cầu cho ứng viên và đáp ứng cung cho doanh nghiệp
Quyền lợi:

  • Được đào tạo  miễn phí trong 2 -3 tuần
  • Sau thời gian đào tạo ngắn hạn những học viên có tư duy tốt và chăm chỉ được học việc tiếp và làm thời vụ tại công ty với mức trợ cấp:  – 70.000/1 buổi sáng hoặc chiều  
                    -150.000/1 ngày

Chương trình đào tạo

Tuần 1: Công việc kế toán ban đầu của Doanh nghiệp mới thành lập

-          Tờ khai và nộp thuế môn bài. Chương khoản mục và các sắc thuế doanh nghiệp

-          Cài đặt và sử dụng phần mềm HTKK 3.2.2 và TNCN 3.0.3

-          Kê khai thuế hang tháng/Quý theo phương pháp khấu trừ

-          Kê khai thuế hang tháng/Quý theo phương pháp trực tiếp

-          Đăng ký mã số thuế TNCN

-          Đặt mua và sử dụng kê khai thuế qua mạng

-          Phát hành hóa đơn cho doanh nghiệp mới thành lập

-          Làm hợp đồng lao động, bảng chấm công và bảng tính lương, bảo hiểm, thuế TNCN

-          Làm báo giá, hợp đồng kinh tế, viết hóa đơn GTGT

-          Làm Quyết định bổ nhiệm KTT, quy chế tài chính, qui chế nội bộ công ty, …

-          Chế độ kế toán doanh nghiệp

-          Điều kiện ghi nhận TSCĐ. Danh mục qui định thời gian khấu hao TSCĐ

-          Phương pháp tính giá vốn hang tồn kho

Tuần 2: Hạch toán và sử dụng phần mềm kế toán

-          Hạch toán phổ biến tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa

-          Sử dụng phần mềm kế toán

Tuần 3: Thực hành số liệu kế toán doanh nghiệp thương mại và dịch vụ

-          Cập nhật số liệu thực tế của 1-3 tháng

-          Lập các tờ khai báo cáo thuế

-          Lập sổ sách kế toán và báo cáo tài chính trên số liệu đã cập nhật

Tuần 4: Kiến thức chuyên sâu kế toán doanh nghiệp

-          Thủ tục và hạch toán với các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn

-          Các vấn đề xử phạt hành chính và phạt truy thu hạch toán kê khai thuế

-          Chi phí hợp lý tính thuế TNDN

-          Hạch toán và tính giá thành: Công trình xây dựng, hợp đồng, đơn hang và sản xuất sản phẩm.

-          Các kỹ năng lập báo cáo tài chính

-          Một số kinh nghiệm khi quyết toán thuế cho doanh nghiệp

 

Ư