• Đỗ Thị Thúy Dương – Hà Nội

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
  Trình độ tin học: Loại C
  Ngành nghề đào tạo: Kế toán-Quản trị
  Kinh nghiệm làm việc: 1 năm • Nguyễn Thị Thắm – Hà Nội

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
  Trình độ tin học: Loại C
  Ngành nghề đào tạo: Kế toán
  Kinh nghiệm làm việc: 1 nămLoading...
Loading...