CÁC QUI ĐỊNH

- Nội dung Website trọng yếu là chia sẻ kiến thức kinh nghiệm từ cá nhân đã thấu hiểu viết ra hoặc tập hợp những bài viết hay, video tốt từ các website hoặc kênh youtube khác.

- Website không hoạt động dưới hình thức Trang thông tin thương mại điện tử (Phải đăng ký hoạt động với Sở công thương)

- Bạn đọc/xem cần trợ giúp có thể gọi điện trực tiếp, trao đổi Zalo, gửi Email, gửi phản hồi Liên hệ. Vui lòng có những tương tác phản hồi tích cực.